Propozície

Pokyny a základné informácie:

Organizátor: Športové centrum RETRO sport & wellness

SPORT RETRO, s.r.o.
Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO: 44 747 942
IČ DPH: SK2022845715

Termín:

28. 05. 2022 – sobota                                  

Štart behu:

09:15 hod. Štart detských behov
11:30 hod. Štart hlavného behu 10km
11:35 hod. Štart hlavného behu 5km

Dĺžka trate:

A) deti: 150m/300m/600m/900m/1200m
B) dospelí: 5km a 10 km

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Lucia Škultétiová
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlášky:

on-line prostredníctvom www.retrorun.sk

Štartovné je možné zaplatiť prevodom na účet alebo platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a v rámci prihlasovacieho systému. Priamo na podujatí registrácia už nebude možné. Prihlasovanie na mieste bude možné od 26. mája do 27. mája v čase 12:00 – 20:00. Pri problémoch s platbou kontaktujte platby@vysledkovyservis.sk.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. V prípade, že Vám email nebude doručený prosím skontrolujte si priečinok „SPAM“, alebo „REKLAMA“

Na vyzdvihnutie štartového balíčka (prezentáciu) už nie je nutné nosiť žiadne tlačivá a potvrdenia(potvrdenie o zdravotnom stave, súhlas so spracovaním údajov), keďže tieto sú vyplnené priamo v prihláške. Odporúčame si priniesť len vytlačené „Potvrdenie o vykonanej platbe“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.

Dĺžka trate a detské kategórie chlapci a dievčatá:

A – 3 až 4 rokov ( rok narodenia 2019 a 2018) – 150 m*
B – 5 až 7 rokov (rok narodenia 2017 a 2015) – 300 m
C – 8 až 10 rokov (rok narodenia 2014 a 2012) – 600 m
D– 11 až 13 rokov (rok narodenia 2011 a 2009) – 800 m
E – 14 až 15 rokov (rok narodenia 2008 a 2007) – 1200 m

*Veková kategória 3 až 4 roky je nesúťažná. Každé dieťatko dostane v cieli medailu a sladkú odmenu.

Kategórie platné pre bežecké preteky:

18 rokov (rok narodenia 2004 a starší). Osoby vo veku 15 až 17 rokov sa môžu zúčastniť behu na 5 km s písomným súhlasom zákonného zástupcu (písomný súhlas je potrebné priniesť na prezentáciu)

Kategórie platné pre bežecké preteky:

Muži:

 • M hlavná kategória (rok narodenia 1983 – 2004)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1973 – 1982)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov             (rok narodenia 1963 – 1971)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1962 a skôr)

Ženy:

 • Ž hlavná kategória (rok narodenia 1983 – 2004)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1973 – 1982)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1963 – 1971)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1962 a skôr)

Účastnícky limit:

1000 prihlásených športovcov na beh s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.

350 prihlásených detí na detské behy

Časový limit na beh:

1:30 hod od štartu behu.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

V OC RETRO na Nevädzovej ulici. Druhé poschodie v športovom centre RETRO sport & wellness.

– vo štvrtok 26.05.2022 a piatok 27.5.2022 od 12:00 do 20:00 hod.

– v sobotu 28.05.2022 od 08:00 do 11:00 hod.

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové balíčky vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa beh koná, vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň pretekov, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:  

Deti – jednotné štartovné 4,50,- €
Dospelí – do 30.04.20222 – 17,- €
– od 01.05.2022 do 25.05.2022 – 20,- €
– na mieste – 22,- €

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, až potom bude uvedený v štartovej listine.

Štartovné je nevratné! Je možné ho presunúť na iného bežca!

Jedno euro z každého zaplateného štartovného bude poukázané na zbierku pomoci neziskovej organizácii RATA CENTRUM.

Štartový balíček zahŕňa:

 • štartové číslo
 • občerstvenie v cieli a na trati (voda alebo iontový nápoj)
 • ovocie v cieli
 • medailu po dobehu do cieľa
 • čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)
 • SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
 • možnosť uschovať si osobné veci v úschovni
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • malé pozornosti od partnerov podujatia
 • kredit vo výške 7 Eur na využitie služieb v športovom centre RETRO sport & wellness
 • ročné predplatné mesačníka NEXTECH v hodnote 20 eur

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov:

Meranie času zabezpečuje firma SunBell s. r. o. – VysledkovyServis.sk pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú.

Na preteku cross callenge je meranie zabezpečené stopkami. Číslo neobsahuje čip.

Výsledky:

Výsledky budú počas podujatia zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a po skončení podujatia na stránke podujatia www.retrorun.sk.

Vecné ceny:

 1. Prvé tri ženy a prví traja muži v každej vekovej kategórií jednotlivých behov získajú vecné ceny.
 2. Prví traja v každej detskej vekovej kategórií okrem kategórie A ( chlapci, dievčatá).

Informácie:

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.retrorun.sk alebo na FB.

Kontakt:

Lucia Škultétiová
retrorun@retrosport.sk
0905 480 700

Šatne a úschovňa:

V priestoroch športového centra RETRO sport @ wellness na 2. Poschodí OC RETRO

WC:

Využite toalety v priestoroch obchodného centra RETRO.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor SPORT RETRO, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti.

Tešíme sa na Vás !!!

 

Partneri podujatia

Hlavní partneri

Podporovatelia