Propozície

Pokyny a základné informácie:                                                                                                      

Organizátor:

Športové centrum RETRO sport & wellness
SPORT RETRO, s.r.o.
Nevädzova 6, 821 01 Bratislava

IČO: 44 747 942
IČ DPH: SK2022845715

Termín:                            

25.05.2024 – sobota                               

Štart behu:                   

09:15 hod. Štart detských behov
11:30 hod. Štart hlavného behu  10km
11:35 hod.  Štart hlavného behu  5km 

Dĺžka trate:                   

A) deti: 150m/300m/600m/900m/1200m
B) dospelí: 5km a 10 km

Hlavní funkcionári:               

Riaditeľ pretekov: Lucia Škultétiová
Hlavný rozhodca: Dušan Harangozó

Prihlášky:

on-line prostredníctvom www.retrorun.sk do 22.5. do 23:59    alebo do naplnenia účastníckeho limitu

Štartovné je možné zaplatiť prevodom na účet alebo platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a v rámci prihlasovacieho systému. Priamo na podujatí registrácia už nebude možná. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To Vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Prihlasovanie na mieste bude možné od 23. mája do 24. mája v čase 12:00 – 20:00. Pri problémoch s platbou kontaktujte prihlaska@vysledkovyservis.sk.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. V prípade, že Vám email nebude doručený prosím skontrolujte si priečinok „SPAM“, alebo “REKLAMA”

Na vyzdvihnutie štartového balíčka (prezentáciu) už nie je nutné nosiť žiadne tlačivá a potvrdenia(potvrdenie o zdravotnom stave, súhlas so spracovaním údajov), keďže tieto sú

vyplnené priamo v prihláške.

Dĺžka trate a detské  kategórie chlapci a dievčatá:

 • A – 3 až 4 rokov ( rok narodenia 2021 a 2020) – 150 m*
 • B – 5 až 7 rokov (rok narodenia 2019 a 2017)  – 300 m
 • C – 8 až 10 rokov (rok narodenia 2016 a 2014) – 600 m
 • D – 11 až 13 rokov (rok narodenia 2013 a 2011) – 900 m
 • E – 14 až 15 rokov (rok narodenia 2010 a 2009) – 1200 m

*Veková kategória 3 až 4 roky je nesúťažná. Každé dieťatko dostane v cieli medailu a sladkú odmenu.

Vekový limit pre dospelé behy:       

18 rokov (rok narodenia 2006 a starší). Osoby vo veku 15 až 17 rokov sa môžu zúčastniť behu na 5 km s písomným súhlasom zákonného zástupcu (písomný súhlas je potrebné priniesť na prezentáciu)

Kategórie platné pre bežecké preteky:

Muži:

 • M hlavná kategória (rok narodenia 1985 – 2006)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov            (rok narodenia 1975 – 1984)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1965 – 1974)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1964 a skôr)

Ženy:

 • Ž hlavná kategória (rok narodenia 1985 – 2006)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov              (rok narodenia 1975 – 1984)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov              (rok narodenia 1965 – 1974)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1964 a skôr)

                   

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. 

Účastnícky limit:

800 prihlásených športovcov na beh s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku.
350 prihlásených detí na detské behy 

Časový limit na beh: 

1:30 hod od štartu behu.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

V OC RETRO na Nevädzovej ulici. Druhé poschodie v športovom centre RETRO sport & wellness.

– vo štvrtok 23.05.2024 a piatok 24.5.2024 od 12:00 do 20:00 hod.

– v sobotu   25.05.2024 od 08:00 do 11:00 hod.

 

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové balíčky vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa beh koná, vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň pretekov, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

 

Štartovné – v závislosti od dátumu platby: 

Deti
– jednotné štartovné 5,- €

Dospelí
– do 30.04.2024 – 13,- €
– od 01.05.2024 do 24.05.2024  – 17,- €

 

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, až potom bude uvedený v štartovej listine.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu).

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

  

Jedno euro z každého zaplateného štartovného bude poukázané na zbierku pomoci neziskovej organizácii RATA CENTRUM.

Štartový balíček zahŕňa:

 • štartové číslo
 • občerstvenie v cieli a na trati (voda alebo iontový nápoj)
 • ovocie v cieli
 • medailu po dobehu do cieľa
 • čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)
 • SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
 • možnosť uschovať si osobné veci v úschovni
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • malé pozornosti od partnerov podujatia
 • kredit vo výške 8 Eur na využitie služieb v športovom centre RETRO sport & wellness
 • prekvapenia od našich partnerov o ktorých budeme informovať na našich sociálnych sieťach

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov:

Meranie času zabezpečuje firma SunBell s. r. o. – VysledkovyServis.sk pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú.

Na preteku cross callenge je meranie zabezpečené stopkami. Číslo neobsahuje čip.

Výsledky:

Výsledky budú počas podujatia zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a po skončení podujatia na stránke podujatia www.retrorun.sk.

Vecné ceny:

 1. Prvé tri ženy a prví traja muži v každej vekovej kategórií jednotlivých behov získajú vecné ceny.
 2. Prví traja v každej detskej vekovej kategórií okrem kategórie A ( chlapci, dievčatá).

Informácie:

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.retrorun.sk alebo na našich sociálnych sieťach

Kontakt:

Lucia Škultétiová
retrorun@retrosport.sk
0905 480 700

Šatne a úschovňa:

V priestoroch športového centra RETRO sport @ wellness na 2. Poschodí OC RETRO

WC:

Využite toalety v priestoroch obchodného centra RETRO.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor SPORT RETRO, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti.

Zadná strana štartového čísla:

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Tešíme sa na Vás !!!

 

 

Partneri podujatia

Hlavní partneri

Official Car partner

Partneri

Podporovatelia

Podporujeme