Propozície

Pokyny a základné informácie:

Organizátor:

Športové centrum RETRO sport & wellness
SPORT RETRO, s.r.o.
Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
IČO: 44 747 942
IČ DPH: SK2022845715

Termín:

02.10.2020 – piatok

Štart behu:

19:00 hod.  Štart hlavného behu  10km
19:05 hod. Štart hlavného behu  5km
Štart Cross Challenge:  18:00 hod.  Štart Cross Challenge

Dĺžka trate:

5km a 10 km

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Lucia Hamzová
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlášky:

on-line
on-line prostredníctvom www.retrorun.sk

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou. Pri problémoch s platbou kontaktujte platby@vysledkovyservis.sk.

Odporúčame si priniesť vytlačené „Potvrdenie o vykonanej platbe“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.

Vekový limit:

18 rokov (rok narodenia 2002 a starší). Osoby vo veku 15 až 17 rokov sa môžu zúčastniť behu na 5 km s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

Súťaž tímov:

Behu je možné zúčastniť sa aj ako tím. Tento musí mať minimálne troch bežcov. Názov tímu prosím uveďte v prihláške. Do výsledkov sa započítavajú tri najrýchlejšie časy. Všetci členovia tímu musia bežať rovnakú dĺžku trate. (5km alebo 10km).

Kategórie platné pre bežecké preteky:

Muži:

 • M hlavná kategória (rok narodenia 1981 – 2002)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Ženy:

 • Ž hlavná kategória (rok narodenia 1981 – 2002)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Kategórie platné pre Cross Challenge:

Muži (štartovať môžu len osoby staršie, ako 18 rokov)
Ženy (štartovať môžu len osoby staršie, ako 18 rokov)

Účastnícky limit:

800 prihlásených športovcov na beh s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku a je uvedený v štartovej listine.

50 prihlásených športovcov (minimálne 20) na Cross Challenge s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.

Časový limit na beh:

1:30 hod od štartu behu.

Vyzdvihnutie si štartových čísiel:

V OC RETRO na Nevädzovej ulici č. 6., pri hlavnom vchode.

– v stredu 30.09.2020 a štvrtok 1.10.2020 od 12:00 do 20:00 hod.

– v piatok 02.10.2019 od 10:00 do 18:00 hod.

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové balíky vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa beh koná, vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň pretekov, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:

Tento rok bude možné prihlasovanie na dva behy súčasne. A to na Retro Night RUN a rovnako na Less waste RUN, ktorý sa bude konať 3.10.2020 (http://www.lesswasterun.com).

Retro NIGHT RUN

Dospelí
– do 16.09.2020 – 15,- €
– od 17.09.2020 do 03.10.2020  – 20,- €

Retro NIGHT RUN + LESS WASTE RUN

Dospelí
– do 16.09.2020 – 13,- € každý beh
– od 17.09.2020 do 30.09.2020  – 16,- € každý beh

Vyhlasovanie absolútnych víťazov série behov sa uskutoční 3.10.2020 na Less Waste RUN.

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, až potom bude uvedený v štartovej listine.

Štartovné je nevratné! Je možné ho presunúť na iného bežca, alebo na ďalší beh!

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Jedno euro z každého zaplateného štartovného bude poukázané na zbierku pomoci o.z. ART WITH BENEFITS

Štartový balíček zahŕňa:

 • štartové číslo
 • občerstvenie v cieli a na trati (voda alebo iontový nápoj)
 • ovocie v cieli
 • medailu po dobehu do cieľa
 • čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)
 • SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
 • možnosť uschovať si osobné veci v úschovni
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • malé pozornosti od partnerov podujatia
 • kredit vo výške 6 Eur na využitie služieb v športovom centre RETRO sport & wellness

(ako potvrdenie slúži štartové číslo, ktoré Vám bude po označení na recepcii vrátené)

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov:

Meranie času zabezpečuje firma SunBell s. r. o. – VysledkovyServis.sk pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú.

Na preteku cross callenge je meranie zabezpečené stopkami. Číslo neobsahuje čip.

Výsledky:

Výsledky budú počas podujatia zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a po skončení podujatia na stránke podujatia www.retrorun.sk.

Vecné ceny:

 1. Prvé tri ženy a prví traja muži v každej vekovej kategórií jednotlivých behov
 2. Prvé tri tímy
 3. Absolútny víťaz série oboch behov (muž aj žena) na 5km aj 10km

Informácie:

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.retrorun.sk alebo na FB behu.

Kontakty:

Lucia Hamzová
retrorun@retrosport.sk
0905 480 700

Šatne a úschovňa:

V priestoroch športového centra RETRO sport @ wellness na 2. poschodí OC RETRO

WC:

Využite toalety v priestoroch obchodného centra RETRO.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Vyššia moc:

Organizátor SPORT RETRO, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!

Na stiahnutie:

Prehlásenie o zdravotnom stave

Partneri podujatia

Hlavní partneri

Podporovatelia