Program

8:40 UKONČENIE PREZENTÁCIE CROSS CHALLENGE

9:00 ŠTART CROSS CHELLENGE

10:00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

10:15 ROZCVIČKA PRED BEHOM S JOZEFOM REPČÍKOM (bude prebiehať pod pódiom)

10:30 ŠTART 10km

10:33 ŠTART 5km

11:30 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV BEH A CROSS CHALLENGE

12:00 BEŽECKÁ TOMBOLA

12:30 ŠTART DETSKÝCH BEHOV

13:15 VYSTÚPENIE PSÍKOV Z NO SARDA – UKÁŽKY POSLUŠNOSTI

13:45 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV DETSKÝCH BEHOV

14:30 ZÁVER PODUJATIA


ČO VŠETKO VÁS ČAKÁ NA CROSS CHALLENGE??????

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách. Z prvého kola postúpi polovica najlepších.

Úlohou bude v čo najkratšom čase zdolať trať:

1. KOLO

1. Beh cez pneumatiky

2. Angličáky

3. Swing

4. Výskoky na bedňu

5. Wall bals (10kg muži, 6 kg ženy)

6. Drepy na horizontálnom rebríku

7. Skoky na švihadle – 100 preskokov

2. KOLO

1. Beh cez pneumatiky

2. Prehadzovanie pneumatiky (muži 10 krát, ženy 5 krát)

3. Pull ups

4. Snatch

5. Výskoky na bedňu

6. Šplhanie na lane (alebo 30 angličákov)

7. Skoky na švihadle – 100 preskokov

S každým súťažiacim pôjde rozhodca, ktorý mu bude merať čas.

Výsledný čas sa nezaokrúhľuje na celé sekundy.

Hlavný rozhodca: Martin Lacko

Hlavní partneri
Official Car partner
Mediálni partneri
Partneri registracie
Food partneri
Partneri
Retail partneri
Podporovatelia
Organizátori